Υπηρεσίες

Η ATHENS SECURITY A.E. παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ασφαλείας, τόσο φυσικής, όσο και ηλεκτρονικής.

Φυσική Ασφάλεια:

-Έλεγχος της εισόδου σε εμπορικά κέντρα, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.
-Περιφρούρηση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργοτάξια.
-Επίβλεψη της τάξης σε εμπορικά κέντρα, αθλητικούς χώρους, χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εμπορικές εκθέσεις, δημόσιες συναθροίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.
-Φύλαξη τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κλπ).
-Εκτέλεση χρηματαποστολών.
-Συνοδεία υψηλών προσώπων.
-Επιτήρηση χώρων με περιπολικά οχήματα (PATROL).
-Περιμετρική και εσωτερική επιτήρηση οικισμών.
Ηλεκτρονική Ασφάλεια:

-Συναγερμοί διαρρήξεων και πυρκαγιάς.
-Συστήματα ελέγχου πρόσβασης.
-Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια.
-Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV).
-Παρακολούθηση χώρων μέσω INTERNET.