Εταιρεία

Η ATHENS SECURITY A.E. ιδρύθηκε το 2001 ως Ο.Ε. με αντικείμενο δραστηριοτήτων την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα (φύλαξη, περιπολίες, ηλεκρονικά συστήματα επιτήρησης χώρων CCTV, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλπ). Από το 2003 λειτουργεί ως Α.Ε. με τριμελές Δ.Σ., νομκό τμήμα και οικονομική υπηρεσία. Η εταιρία μας διαθέτει Άδεια Λειτουργίας, Άδεια Στολής εγκεκριμένη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Άδεια Ραδιοδικτύου Πανελλαδικής Εμβέλειας. Επίσης είμαστε πιστοποιημένοι για τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001:2000.

Κατά την προολυμπιακή περίοδο δραστηριοποιήθηκε έντονα στη φύλαξη και προστασία ολυμπιακών έργων και χώρων (Ολυμπιακό Στάδιο Καλατράβα, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, Ολυμπιακό Χωριό, Δημοσιογραφικό Χωριό Αμαρουσίου, Δημοσιογραφικό Χωριό Παλλήνης, Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης, Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης), αλλά και υποστηρικτικά έργα της Ολυμπιάδας, όπως ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος, συνεργαζόμενη με μερικές από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας (ΑΚΤΩΡ, ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, ΜΟΧΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΡΝΑ, ALPINE, ΕΜΠΕΔΟΣ).Παράλληλα επεκταθήκαμε στη φύλαξη και επιτήρηση έργων ευρύτερων απαιτήσεων, όπως εμπορικά κέντρα, πρότυπους οικισμούς, αθλητικούς χώρους, θέατρα, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις Δήμων, ιδιωτικές κλινικές κλπ).

Η ATHENS SECURITY A.E. συμμετέχει ανελλιπώς σε διαγωνισμούς του δημοσίου και του ιδωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με αξιοσημείωτη επιτυχία.

Τα κύρια λειτουργικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά της ΑΤΗΕΝS SECURITY A.E. είναι:

  • Tο ειδικά επιλεγμένο και άρτια εκπαιδευμένο (μόνιμο και εφεδρικό) προσωπικό ασφαλείας.
  • O αυστηρός κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας και η απαρέγκλιτη τήρησή του.
  • H συνεχής βελτίωση και ανανέωση του τεχνολογικού μας εξοπλισμού.
  • O συνεχής έλεγχος του προσωπικού ασφαλείας από τους επόπτες της εταιρίας.
  • H διαρκής επαφή των υπευθύνων της εταιρίας μας με τους πελάτες που δέχονται τις υπηρεσίες μας, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν στους χώρους φύλαξης.
  • H συνεχής προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις ανάγκες των πελατών μας.