Στελέχη

Η ATHENS SECURITY A.E. είναι δημιούργημα της πολυετούς εμπειρίας ανώτατων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, μάχιμες και επιτελικές. Η εμπειρία τους εγγυάται την απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Η λειτουργία της εταιρίας, η στελέχωση των επιμέρους υπηρεσιών της και η αποτελεσματικότητά της οφείλονται στην εποπτεία και την καθοδήγηση των προαναφερόμενων προσώπων, τα οποία λειτουργούν σήμερα ως ειδικοί, κατά περίπτωση, σύμβουλοι.

Τα ανώτερα στελέχη επιλέχθηκαν από τον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με κριτήρια τα διοικητικά προσόντα, την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο ευθύνης τους. Η επιλογή του προσωπικού ασφαλείας γίνεται από επιτροπή στελεχών, κατόπιν επισταμένης μελέτης και έρευνας, σε τρία στάδια συνεντεύξεων, του βιογραφικού σημειώματος που προσκομίζουν.